Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dodatek osłonowy w roku 2024

Utworzono dnia 24.01.2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy w roku 2024

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Utworzono dnia 31.10.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

czytaj dalej... na temat: POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Zgłaszania przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

Utworzono dnia 11.09.2023

Burmistrz Czarnej Wody informuje o możliwości zgłaszania przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

czytaj dalej... na temat: Zgłaszania przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 05.02.2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

czytaj dalej... na temat: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Utworzono dnia 15.12.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

czytaj dalej... na temat: POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 07.12.2022

 

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

 

czytaj dalej... na temat: Dodatek elektryczny

DODATEK WĘGLOWY

Utworzono dnia 17.08.2022

Informujemy, iż od poniedziałku 22 sierpnia będzie można pobierać i składać wnioski o dodatek węglowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada br.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Przypominamy, że dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj dalej... na temat: DODATEK WĘGLOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Utworzono dnia 24.05.2022

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Czarnej Wody właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,
 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,  ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda, tel. 58 587 85 10.

czytaj dalej... na temat: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Program "Aktywny Samorząd"

Utworzono dnia 10.02.2022

Powiat Starogardzki przystąpił w 2022 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.
Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzini

czytaj dalej... na temat: Program "Aktywny Samorząd"

Bank Żywności w Tczewie - szkolenia

Utworzono dnia 08.02.2022

 

Bank Żywności w Tczewie będzie przeprowadzał szkolenia w dniu 22 lutego 2022r. w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie 

czytaj dalej... na temat: Bank Żywności w Tczewie - szkolenia

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny