Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Czym jest i jak składać wniosek

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek:

Wniosek: https://www.gov.pl/attachment/cbda0078-81da-45b1-8d71-38b72f4427d1
Jak uzupełnić wniosek?: https://www.gov.pl/attachment/bcb19fc1-ccd1-4a0c-87f7-654025f1f751

 

Wniosek złożony  do 31 stycznia 2022r. wypłacany jest w dwóch równych ratach.
I rata do 31 marca, II rata do 2 grudnia.
Wniosek złożony do 31 października 2022 roku wypłacany jest jednorazowo w całości do 2 grudnia 2022r.

 

Kryterium dochodowe w kwocie netto i wysokość dopłat w ramach dodatku:

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 

  • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 

  • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Zasady liczenia dochodów

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, stypendia i inne
  • dochody z gospodarstwa rolnego
  • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  • w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

Ważne!!!

  • jeśli  jesteś właścicielem lokalu/domu i składasz wniosek o dodatek osłonowy pamiętaj złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – wpis ten wiąże się z wyższą kwotą dodatku.
  • w oświadczeniach do wniosku nie należy wpisywać dochodów opodatkowanych np. kwot rocznych osiągniętej emerytury czy też wynagrodzenia za pracę;

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny