Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Utworzono dnia 24.05.2022

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Czarnej Wody właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,
 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,  ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda, tel. 58 587 85 10.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny